One Body (English and Nepali)

एक शरीर (अंग्रेजी र नेपाली)

1 Corinthians 12:12-13; Colossians 3:11 (English and Nepali); १ कोरिन्थी १२:१२-१३; कलस्सी 3:11 (अंग्रेजी र नेपाली)

1 Corinthians 12:13

13 For in the one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves or free—and we were all made to drink of one Spirit.

Colossians 3:11

11 In that renewal there is no longer Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, enslaved and free, but Christ is all and in all!

१कोरिन्थी१२:१३

१३किनकिएउटैआत्मामाहामीसबैएउटैशरीरमाबप्तिस्मालियौंयहूदीवाग्रीक, दासवास्वतन्त्ररहामीसबैलाईएउटैआत्माबाटपिउनलगाइयो।

कलस्सी 3:11

11 त्योनवीकरणमाअबग्रीकरयहूदी, खतनारखतनानगरिएका, बर्बर, सिथियन, दासरस्वतन्त्रछैनन्, तरख्रीष्टसबैरसबैमाहुनुहुन्छ!

Last week, I had the privilege of baptizing 4 folks.  It was really fun…I love baptisms, one of the cool things we get to do as clergy.  

The first passage this morning reminds us that we are all baptized into one body.  As we share every communion Sunday, every baptism, that our baptism is “one baptism”.  That Jesus is baptized for all of humanity.  Therefore, all people…everyone, are covered under the baptism of Christ.  

Paul takes Jesus’ baptism to its logical place, and also as demonstrated through Jesus’ actions, not only in baptism, but through Jesus’ inclusive actions.  

The systems of the world have been set up to “divide and conquer” to say that everyone is different and some folks may be better than others, that there are different classifications of people.  Paul, is stating clearly, that’s not what God set up, not what God intended.

Jews, Greeks, slaves, free, male, female.  All are one.  We all have the same fountain of God’s Spirit residing deep within us, calling us towards one another.

Yes, we may have different opinions, different backgrounds, traditions, etc.  But, at the end of the day, we are all one people…

That means that we have to resist the voices of our day, and throughout history, that dehumanize others…we cannot be about that.  We are one family.  

Baptism, Christ’s baptism, reminds us that we are one…it’s as if God is constantly calling us towards wholeness, restoration.  

It’s also interesting to note that baptism is simply a reflection of God’s faithfulness to us.  It also became a helpful tool in the early church.  To convert to Judaism, males had to be circumcised.  Not a good argument for many….and certainly not fair to both sexes!  Baptism was settled on as a marker of being a Jesus follower that was fair and a lot less painful!

Paul continues to remind us that Christ is all in all.  And, remember, Christ is not Jesus’ last name.  It’s better to say Jesus “the Christ”.  It simply means the promised one, the anointed one…the messiah…and it’s a phrase that was around before Jesus came on to the scene.  

Yet, it’s a profound title.  It means that Jesus was the promised one.  The one human to show us struggle, suffering, and that love does win…this presence of life, life to the full, is in all things and in all people.  YOU, me, all of us, have Christ in us and all around us!  

So, friends, as we celebrate today with our Nepali friends, may we be reminded that the divine resides in all of us…that Christ is all in all, that we are one body.  We may have different languages, different customs, but we share the same heart.  

As we look at one another today, it’s my hope that we simply embrace the diversity, and know that God’s image is in each face, each moment, and that the image of God is one…and is diverse…and is beautiful.  

गत हप्ता, मैले ४ जनालाई बप्तिस्मा गर्ने सुअवसर पाएको थिएँ। यो साँच्चिकै रमाइलो थियो…मलाई बप्तिस्मा मन पर्छ, हामीले पादरीको रूपमा गर्न सक्ने उत्कृष्ट चीजहरू मध्ये एक।

आज बिहानको पहिलो खण्डले हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी सबै एउटै शरीरमा बप्तिस्मा लिएका छौं। जसरी हामी हरेक सामुदायिक आइतवार, हरेक बप्तिस्मा साझा गर्छौं, कि हाम्रो बप्तिस्मा “एउटा बप्तिस्मा” हो। येशूले सम्पूर्ण मानवताको लागि बप्तिस्मा लिनुभयो। त्यसकारण, सबै मानिसहरू… सबैजना, ख्रीष्टको बप्तिस्माको अधीनमा छन्।

पावलले येशूको बप्तिस्मालाई यसको तार्किक स्थानमा लैजान्छन्, र येशूका कार्यहरूद्वारा पनि बप्तिस्मामा मात्र होइन, तर येशूका समावेशी कार्यहरूद्वारा पनि देखाइएको छ।

संसारका प्रणालीहरू “विभाजन र विजय” को लागी स्थापित गरिएको छ कि सबैजना फरक छन् र केहि मानिसहरू अरू भन्दा राम्रो हुन सक्छन्, त्यहाँ मानिसहरूको विभिन्न वर्गीकरणहरू छन्। पावल, स्पष्ट रूपमा भनिरहेका छन्, त्यो परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको होइन, परमेश्वरले चाहेको कुरा होइन।

यहूदी, ग्रीक, दास, स्वतन्त्र, पुरुष, महिला। सबै एक हो। हामी सबैसँग परमेश्वरको आत्माको एउटै झरना छ जुन हामी भित्र गहिरो बस्छ, हामीलाई एकअर्का तर्फ बोलाउँछ।

हो, हामीसँग फरक फरक विचार, फरक पृष्ठभूमि, परम्परा, आदि हुन सक्छ। तर, दिनको अन्त्यमा, हामी सबै एउटै मानिस हौँ…

यसको मतलब यो हो कि हामीले हाम्रो दिनको आवाजहरूको प्रतिरोध गर्नुपर्दछ, र इतिहासभरि, जसले अरूलाई अमानवीय बनाउँछ … हामी त्यसको बारेमा हुन सक्दैनौं। हामी एउटै परिवार हौं।

बप्तिस्मा, ख्रीष्टको बप्तिस्मा, हामीलाई सम्झाउँछ कि हामी एक हौं … यो जस्तै हो कि परमेश्वरले हामीलाई निरन्तरता, पुनर्स्थापना तिर बोलाइरहनुभएको छ।

यो पनि चाखलाग्दो छ कि बप्तिस्मा भनेको हामीप्रति परमेश्वरको वफादारीको प्रतिबिम्ब हो। यो प्रारम्भिक मण्डलीमा पनि एक उपयोगी उपकरण बन्यो। यहूदी धर्ममा परिवर्तन गर्न, पुरुषहरूको खतना गर्नुपर्थ्यो। धेरैको लागि राम्रो तर्क होइन … र निश्चित रूपमा दुवै लिङ्गका लागि उचित छैन! बप्तिस्मालाई येशूको अनुयायी भएको चिन्हको रूपमा स्थापित गरिएको थियो जुन निष्पक्ष र धेरै कम पीडादायी थियो!

पावलले हामीलाई सम्झाउन जारी राख्छन् कि ख्रीष्ट सबैमा हुनुहुन्छ। र, याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूको अन्तिम नाम होइन। येशूलाई “ख्रीष्ट” भन्नु राम्रो हुन्छ। यसको अर्थ मात्र प्रतिज्ञा गरिएको, अभिषिक्त व्यक्ति… मसीह… र यो एउटा वाक्यांश हो जुन येशू घटनास्थलमा आउनुअघि नै थियो।

यद्यपि, यो गहिरो शीर्षक हो। यसको अर्थ येशू प्रतिज्ञा गरिएको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई संघर्ष, पीडा, र त्यो प्रेम देखाउने एक मानवले जित्छ … जीवनको यो उपस्थिति, पूर्ण जीवन, सबै चीजहरूमा र सबै मानिसहरूमा छ। तपाईं, म, हामी सबै, हामी र हाम्रो वरिपरि ख्रीष्ट हुनुहुन्छ!

त्यसोभए, साथीहरू, आज हामी हाम्रा नेपाली साथीहरूसँग मनाउँदै गर्दा, हामी सबैमा परमात्मा वास गर्नुहुन्छ भनेर सम्झाउन सकिन्छ … कि ख्रीष्ट सबैमा हुनुहुन्छ, हामी एउटै शरीर हौं। हाम्रो भाषा फरक फरक हुन सक्छ तर हाम्रो मन एउटै छ।

आज हामी एकअर्कालाई हेर्दा, यो मेरो आशा हो कि हामीले केवल विविधतालाई अँगाल्नेछौं, र थाहा छ कि परमेश्वरको छवि प्रत्येक अनुहारमा, प्रत्येक क्षणमा छ, र परमेश्वरको छवि एउटै छ … र विविध छ … र सुन्दर छ।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s